ТРУДОВО-ПРАВНИ СПОРОВЕ
Уважаеми клиенти, кантората ще извършва безплатни консултации и предствителство по трудови дела на всички уволнени по време на извънредното положение от 13.03.2020 г. до отмяната му. Моля да се обръщате към нас чрез контактната форма или по телефон.

Програма за подпомагане на лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица

Българската банка за развитие (ББР) стартира програма в помощ на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, чиито доходи са прекъснати в периода на извънредното положение. Относно изисквания за кандидатите за безлихвен кредит можете да се свържете с нас. Подписани са споразумения с четири банки, които започват да отпускат безлихвени кредити.

Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

ББР стартира програма за предоставяне на необезпечени оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от ББР към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Инструментът е предназначен за микро, малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката