Добре дошли на сайта на кантората на адвокат Десислава Новоселска-Георгиева!

Правни становища

      Моите клиенти са не просто поредни номера в списъка със съдебни дела, а хора с реални казуси. Работя съобразно нуждите на своите клиенти, като им представям изхода от конкретна ситуация по възможно най-ясния и достъпен начин. При необходимост изготвям обстойна експертиза относно правния казус и проучвам внимателно всички детайли около случая. 

Консултации

 Компетенциите ми обхващат семейното, вещното право, съдебните спорове и администриране. Правилният съвет или консултация на опитен юрист ще внесе не само повече яснота в разбирането на съдебния въпрос, но ще Ви помогне да се справите с него по-бързо и ефективно.  Ще оставя опитът ми да говори сам за себе си.


Съдебни спорове

Консултацията в сферата на съдебните спорове и становища е свързана с подготовката на адвокатска защита и документация. Представителсто пред всички инстанции и съдилища на територията на  Република България. Представителство в производства по обезпечаване на бъдещ иск.


Правно консултиране

Аз и експертният екип, с който работя, се отнасяме с изключително внимание, грижа и професионализъм към всеки индивидуален случай. Работим в различни сфери на правото и подкрепяме клиентите си във всеки момент от живота им.


Семейно право

Правни консултации относно семейно и наследствено право. Изготвяне нa брачни договори. Представителство по бракоразводни дела по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг, упражняване на родителски права и режим на лични отношения между родители и деца.


Сделки с недвижими имоти

Предлагаме правен, икономически анализ на историята на всеки недвижим имот. Изготвяме правно становище относно статута на всеки отделен недвижим имот, както и правна оценка на недвижим имот.


Корпоративно обслужване

Улеснение  е за Вас и Вашият бизнес да разчитате на бърз и адекватен съвет в динамичното ежедневие, приемането на нови нормативни актове, изискващи приложение незабавно или в определен срок. Можете да се обърнете към кантората за абонаментно правно обслужване.  


Обществени поръчки

Правилното тълкуване и  прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, гарантира възлагането на обществените поръчки да се извърши при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция.

Нашите клиенти

ЛА МЕЗОН ИДЕАЛ ЕООД
BUSINESS PROPERTIES
МОНЦА ООД
ПОЛИДЕНТ гр. Пловдив
АРТ ГАЛЕРИЯ ЕВМЕНИЯ СТАНКОВА
ГЕТРАКО ООДМоята кантора

           Мястото, в което посрещам своите клиенти,     осигурява не само комфорт и дискретност, но и да вдъхва доверие и респект.

 

Свържете се с мен 

Адреси на кантори: 
 
град София, бул."България" 51 Б, ет. 7, оф.23В
 
град Благоевград, бул."Св.св. Кирил и Методий" 3 
 
телефон за контакт - +359 878 82 82 58
 
e-mail: desislava_novoselska@abv.bg